Category: Uncategorized

 • Leencontract

  Om een geldlening af te kunnen sluiten is daartoe een leencontract noodzakelijk. Met een leencontract wordt feitelijk vastgelegd onder welke voorwaarden de lening tot stand is gekomen. Dit houdt in dat in het leencontract staat aangegeven wie welke bedrag aan welke lener verschaft. Binnen het leencontract worden eveneens afspraken gemaakt aangaande omtrent: Het is altijd…

 • Leasecontract

  Leasen, zorg dat je goede afspraken maakt! Wanneer je niet de middelen hebt om bijvoorbeeld een auto te kopen, kun je overgaan op het leasen van een auto. Leasen hoeft niet alleen te gebeuren met auto’s, je kunt bijvoorbeeld ook een ander gebruiksvoorwerp leasen en zelfs paarden kun je leasen. Wat je ook least, zorg…

 • Het belang van een overeenkomst

  Door een overeenkomst op welk gebied dan ook, wordt er schriftelijk vastgelegd, waar alle partijen zich aan dienen te houden. Dit schriftelijk op papier vastleggen van regels en afspraken is van groot belang om zekerheid in te kunnen bouwen. Omdat een overeenkomst wordt getekend door alle betrokken partijen, is het een wettelijk middel waar iedere…

 • Juridische check overeenkomst

  Laat je overeenkomst juridisch checken Ga voor zekerheid door je overeenkomst juridisch te laten checken. Sluit je een overeenkomst af dan moeten de uitgangspunten daarbij juridisch verantwoord zijn. Een juridische check kan voorkomen dat men op een later tijdstip contractueel in de problemen komt. Het is altijd aan te bevelen om een juridische check te…

 • Contract lening

  Wil je geld lenen dan moet je daartoe een schriftelijke contract te ondertekenen, omdat daarmee de uitgangspunten van de lening staan vastgelegd. Een lening contract is een wederrechtelijk contract waarmee onderling verplichtingen worden aangegaan. Het is overduidelijk dat de geldlener moet voldoen aan de maandelijkse rentekosten en de manier waarop binnen de vastgelegde looptijd wordt afgelost.…

 • Contract bepaalde tijd

  Als je een baan hebt, dan zijn er meerdere contracten mogelijk. Er zijn vaste contracten, maar je kunt bijvoorbeeld ook als uitzendkracht werken. Een contract voor bepaalde tijd is in principe niet zoveel anders als een contract voor onbepaalde tijd. Behalve dan het belangrijke onderdeel dat het contract voor bepaalde tijd, maar voor een bepaalde…

 • Concept contract leaseauto

  Concept contract lease auto Zit je er aan te denken om een lease auto te nemen? Of kun je een lease auto van de zaak krijgen? Of misschien heb je wel een eigen zaak en wil je aan je werknemers een lease auto aanbieden. Hoe dan ook, welke situatie het ook mag zijn, voordat je…

 • Advocaat inschakelen

  De advocaat voor contracten Schakel de advocaat voor contract recht in als er tussen twee partijen een overeenkomst wordt aangegaan. Ga je overeenkomsten of contracten aan dan is het in sommige gevallen verstandig om het document juridisch te laten controleren. De belangen bij het aangaan van contracten kunnen namelijk zeer groot zijn en dus dient…

 • Advocaat bij contract controle

  Juridische zekerheid middels controle Ga je contracten aan voor levering, arbeid of om iets te huren dan doe je er in sommige omstandigheden goed aan om het contract bij de advocaat te laten controleren. Contracten worden aangegaan om er zeker van te zijn dat twee partijen aan de wederzijdse verplichtingen kunnen (blijven) voldoen. Uitgangspunt is…