Ontbinding koopcontract

Een koopcontract kan worden ontbonden indien de geleverde verplichting niet aan de gewoonlijke eisen voldoet. Indien er een koopcontract is afgesloten tussen twee partijen dan hebben beide partijen naar elkaar verplichtingen. Indien de leverende partij niet die verplichting niet nakomt danwel is er sprake van misleiding geweest dan kan het koopcontract tussen beiden worden ontbonden. Onder welke omstandigheden kan een koopcontract worden ontbonden, en hoe zit dat in het geval van woning koop?

Redenen voor ontbinding koopcontract

Wegens welke omstandigheden is het wettelijk gezien toegestaan om een koopcontract te ontbinden? Voldoet de redenen aan onderstaande lijst dan kan het koopcontract worden ontbonden:

  • indien het product niet voldoet aan de eisen; indien de verkoper het product niet of onder de maat repareert danwel als er geen vervanging binnen de gestelde termijn wordt aangeleverd;
  • indien het object na verschillende reparaties nog immer defect is;
  • indien het product grote gebreken vertoond;
  • indien de verkopende partij de voorliggende problemen niet wil oplossen.

Zit u ook in de omstandigheid waarbij de verkopende partij niet aan de verplichtingen van het koopcontract voldoet dan kunt u eenzijdig het koopcontract ontbinden en uw geld terug eisen.

Aanzeggen ontbinding

Het is noodzaak om het koopcontract schriftelijk te ontbinden, zodat het allemaal netjes is vastgelegd alsmede de reden van de ontbinding. U dient bij het ontbinden uiteraard het gekochte voorwerp retourneren waarna u uw geld terug krijgt. U heeft recht op het geld en u moet geen tegoedbon accepteren. U wilt namelijk het geld aan een zaak uitgeven waar wel de juiste kwaliteit wordt geleverd. Zaken doen met deze zaak is namelijk voor u verleden tijd.

Gedeeltelijke ontbinding

Het is ook mogelijk om een gedeeltelijke ontbinding van het koopcontract te doen. Indien er een klein mankement aan het gekochte product zit dan is het veelal niet mogelijk om het koopcontract compleet te laten ontbinden. Toch is het mogelijk om dat het koopcontract deels te laten ontbinden. U gaat in dat geval noodgedwongen akkoord met het mankement en daartoe krijgt u een deel van het geld van de verkopende partij terug. Zodoende zijn beide partijen relatief tevreden met de oplossing en houden beide partijen zich aan de uitgangspunten van het koopcontract.

Ontbinden koopcontract woning

Bent u van plan om een woning te kopen dan moet dit altijd schriftelijk worden vastgelegd. Gewoonlijk ontvangt u daartoe een voorlopig koopcontract woning. Het moet duidelijk in dit voorlopige koopcontract staan wat de ontbindende factoren kunnen zijn. U dient uiteraard de financiering rond te krijgen om zo de woning feitelijk te kunnen bekostigen. Naast deze ontbindingsredenen heeft u eveneens drie werkdagen de tijd om na te denken over de aankoop van de woning. Dit is exclusief de zaterdag en zondag.

Geschillen commissies

Het kan ook zijn dat na het overeenkomen van een koopcontract er een conflict ontstaat tussen de koper en verkoper. Dan kunt u een Geschillencommissie benaderen. Dit zijn onafhankelijke instellingen welke bemiddelen tussen de consument en de zakelijke wereld zoals bedrijven en ondernemingen. Zoals bijvoorbeeld www.geschilonline.nl. Indien er een conflict is kan dit aan hen worden voorgelegd om te achterhalen welke standpunten zwaarder wegen. U kan bijna altijd van deze geschillencommissie gebruik maken, ook al is de verkopende partij niet bij een commissie is aangesloten.