Juridische check overeenkomst

Laat je overeenkomst juridisch checken

Ga voor zekerheid door je overeenkomst juridisch te laten checken. Sluit je een overeenkomst af dan moeten de uitgangspunten daarbij juridisch verantwoord zijn. Een juridische check kan voorkomen dat men op een later tijdstip contractueel in de problemen komt. Het is altijd aan te bevelen om een juridische check te doen. Waarom is het verstandig om overeenkomsten juridisch te checken en hoe kan het problemen voorkomen?

Overeenkomst geldlening

Het is standaard geregeld dat je een leenovereenkomst krijgt bij een geregistreerde geldverstrekker. Dit ligt anders als je particulier gaat lenen. Leen je een niet gering bedrag uit aan een vriend of kennis dan is het altijd verstandig om een schriftelijke leenovereenkomst op te stellen om zo de onderlinge rechten en plichten vast te leggen. Daarmee weet iedereen:

  • hoeveel er is geleend;
  • hoe lang de leentermijn is;
  • hoeveel rente er moet worden betaald;
  • hoe aan aflossing moet worden gewerkt.

Met een juridische check weet je dat de lening op een goede manier tot stand is gekomen.

Wat doen bij juridische check?

Heb je vragen omtrent een overeenkomst of ben je niet zeker of het document correct is laat het dan checken. Bij een juridische check gaat een advocaat of juridisch specialist snel door het document om te bekijken of er geen wettelijke ongeregeldheden in staan. Het is in het belang van beide partijen dat er een juridisch sluitende overeenkomst wordt aangegaan zodat daarmee de belangen van beide partijen correct zijn vastgelegd. Onjuistheden moeten eruit worden gefilterd om juridische problemen te voorkomen.

Juridische check voorkomt problemen

Je weet nooit hoe een onderlinge relatie tussen twee partijen verloopt. Een overeenkomst zorgt ervoor dat men altijd weet wat er is afgesproken en op welke manier aan de voorwaarden moet worden voldaan. Het is de verplichting bij overeenkomsten dat beide partijen de afspraken nakomen. Er moeten dan ook geen problemen ontstaan ten gevolge van het overeenkomst. Daarom is het van belang om de uitgangspunten concreet vast te leggen op een juridisch verantwoorde manier. Laat ook je overeenkomst checken om juridische zekerheid te hebben. Bij welk type overeenkomsten doet men er zoal verstandig aan om een juridische check te doen?

See also  Concept contract leaseauto

Huurcontracten

Ga je een kamer, woning of pand huren of verhuren dan is het noodzaak om daartoe een juridisch goed sluitende overeenkomst voor af te sluiten. De algemene voorwaarden van een huurovereenkomst dienen uiteraard aan te sluiten bij het gehuurde object maar moeten ook jouw belangen behartigen. Het huurcontract ga je veelal voor de middellange termijn aan en dus dient helder te zijn wat je rechten en plichten zijn. Door het doen van een juridische check zorg je ervoor dat zowel de juridische belangen van de huurder als verhuurder goed zijn vertegenwoordigd.

Beëindigings overeenkomst

Een speciale groep overeenkomsten vormen de beëindigingsovereenkomsten. Bij slechte economische omstandigheden lopen velen het risico om op straat te komen staan doordat bedrijven het niet goed doen. Omdat de belangen van de werkgever niet meer overeenkomen met die van de werknemer is het noodzaak om de overeenkomst juridisch te laten checken. Bepalingen zoals het concurrentiebeding mogen namelijk niet worden toegepast bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.


Posted

in

by

Tags: