Overeenkomst geldlening

Wilt u geld lenen? En wilt u zeker weten dat uw contract veilig is? Hier leest u alle tips waar u op moet letten bij het afsluiten van een krediet. Om van of aan iemand of instelling een bedrag te lenen wordt daartoe een overeenkomst geldlening opgesteld dat wettelijk gezien een contractuele geldlening overeenkomst betreft. Beide partijen gaan dan een wederrechtelijke overeenkomst aan waarbij de ene partij geld verstrekt, en de tweede partij dient over een looptijd een vergoeding van rente te betalen. Na de looptijd dient het geleende bedrag via maandelijkse aflossing of op de uiterste overeenkomst geldlening datum te zijn terug betaald. Aangezien een schriftelijke overeenkomst geldlening met beider handtekening rechtsgeldig is, weet de geld verstrekker dan ook zeker dat het geleende bedrag met de verplichte rente vergoeding retour komt. Waar dien je verder rekening mee te houden bij een overeenkomst geldlening en wat voor onderdelen moeten er minimaal in het contract staan?

Minimale eisen overeenkomst geldlening

Een overeenkomst geldlening moet nadrukkelijk goed worden beschouwd om zo onduidelijkheden te voorkomen zodat beide partijen precies weten wat er van beiden wordt verwacht. De volgende elementen moeten worden vastgelegd binnen een overeenkomst geldlening:

  • Hoofdsom, dit is het bedrag dat door de geld verstrekker wordt uitgeleend aan de geld lener;
  • Opname datum, dit is de datum waarop de geld verstrekker het bedrag aan de geld lener heeft verstrekt danwel de datum waarop de overeenkomst geldlening van kracht is geworden;
  • Rente is de hoogte van de vergoeding voor de lening. De rente wordt per maand aan de geld verstrekker door de geld lener vergoed;
  • Wijze van aflossing: wordt per maand een deel afgelost of wordt na de looptijd in één keer het bedrag afgelost;
  • Looptijd: hoelang duurt het voordat de lening volledig moet zijn afgelost.

Deze punten dienen minimaal in de overeenkomst geldlening opgenomen worden. Dergelijke geld leningen kunnen tussen personen, tussen een persoon en bedrijf of tussen een persoon en bank worden afgesloten.

Geldlening tussen 2 personen

Vaak worden geldlening tussen twee bekenden op een mondelinge manier afgesloten. Uiteraard is een mondelinge overeenkomst wettelijk geldig, echter is het hierbij lastig om aan te tonen dat de geld verstrekking werkelijk heeft plaats gevonden. Daarom is het altijd verstandig – ook al is het je beste vriend – om een geldlening vast te leggen binnen een overeenkomst geldlening. Beide partijen zijn dan schriftelijk één en ander aangegaan en de geld verstrekking is dan ook aantoonbaar en bewijsbaar. Bovendien is het tevens verstandig om bij een geldlening het geld niet in contanten te geven, echter door deze via de bank over te maken zodat iedereen weet op welke datum het bedrag is verstrekt aan de geld lener.

Geldlening tussen persoon en bedrijf

Op een meer professionele manier zal de verstrekking van een geldbedrag zijn indien het een bedrijfslening danwel banklening betreft. Daartoe heeft het bedrijf en de bank standaard een wettelijk correcte overeenkomst geldlening klaar liggen.

Voorwaarden lening

Voor het verkrijgen van een persoonlijke lening of consumptieve krediet lening moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Heb je voldoende loon danwel vast werk, heb je een woning dat als borg garant kan staan, enzovoorts. Belangrijke aspecten om de bank of het bedrijf te verzekeren dat het geleende bedrag op den duur terug kan worden verwacht. Lees als geld lener de overeenkomst geldlening uiteraard aandachtig door. Heb je twijfels schakel dan juridisch advies in.