Juridisch controleren van contract

Juridische controle voor zekerheid

Bij het aangaan van een contract doet men er verstandig aan om het juridisch te laten controleren. Het voorkomt namelijk dat er contractuele onjuistheden in staan waardoor toekomstige problemen worden voorkomen. Met een check kunnen contracten juridisch sluitend worden gemaakt zodat de verbindende voorwaarden op een goede manier tot uitvoering worden gebracht. Zorg er ook voor dat je jouw contracten juridisch laat controleren om daarmee op een veilige manier je zaken hebt geregeld.

Contractsoorten

Aan meerdere contracten zijn verschillende rechten en plichten verbonden. Om feitelijk de juiste juridische elementen binnen de paragrafen van het contract op te nemen is een juridische check aan te bevelen. Denk aan de volgende contractsoorten:

  • arbeidscontract: om een arbeidsrelatie aan te gaan dienen de voorwaarden juridisch correct te zijn. Vanuit de belangen van de werknemer als de werkgever kan het noodzakelijk zijn om het contract te laten controleren;
  • beëindigingscontract: om een arbeidscontract te ontbinden dient een beëindingsovereenkomst opgesteld te worden. Het legt de uitgangspunten vast om het arbeidscontract niet door te zetten. Omdat de werkgever dit document primair opstelt dient de werknemer het zondermeer juridisch te laten checken;
  • geldleningscontract. Ga je geld lenen of uitlenen dan doe je er altijd goed aan om een schriftelijk contract op te stellen. Hoe lang wordt de lening aangegaan en op welke manier wordt er aan aflossing gewerkt. Laat het leningscontract concreet afchecken zodat je zekerheid hebt;
  • huurcontracten. Binnen de particuliere sfeer kunnen objecten worden verhuurd. Door de concrete vastlegging middels een huurcontract weten beide partijen concreet waar men aan toe is;
  • overige contracten. Alle soorten contracten waarbij een verbintenis met onderlinge rechten en plichten wordt aangegaan is een juridische check verantwoord. Het neemt twijfels weg waardoor men zeker weet dat het contract inhoudelijk juridisch correct is.

Ook juridische check

Om een check uit te laten voeren kun je enerzijds terecht bij het juridisch loket van de gemeente. Snel en handig kan je contract worden gecheckt zodat je zekerheid hebt. Anderzijds kun je naar een juridisch specialist stappen zoals een advocaat. Dit is van belang indien het de grotere contracten zijn waarbij juridisch gezien de risico’s groter kunnen zijn. Zorg ervoor dat je al je al je contracten hebt afgecheckt zodat je altijd goede zaken kunt doen via betrouwbare contracten. Heb je twijfels of vragen omtrent een contract neem dan contract op met een juridisch specialist. Zo kun je snel en gemakkelijk al je contracten laten checken voor juridische zekerheid. Bescherm je belangen door juridisch correcte contracten aan te gaan.

Verbintenissenrecht

Contracten zorgen ervoor dat er tussen twee of meerdere partijen verbintenissen worden aangegaan. Het contract zorgt ervoor dat men verplichtingen moet nakomen door daartoe te leveren. Veelal vergt het voor alle partijen een inspanning om de verbintenissen te kunnen realiseren. Om die verplichting werkelijk uitgevoerd te krijgen wordt het contract aangegaan. Het juridisch laten controleren van contracten geeft je de zekerheid dat het contract inhoudelijk goed is. Ga ook contracten aan die inhoudelijk goed zijn. Laat daartoe het contract controleren door een juridisch specialist zodat je zekerheid hebt bij het aangaan van contracten.