Vaststellingsovereenkomst

Om ontslagen te worden, wordt een vaststellingsovereenkomst oftewel een beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van het ontslag worden omschreven. Ontslagen worden is altijd een vervelende zaak en de emoties kunnen dan ook aardig oplopen. Teken een vaststellingsovereenkomst dan ook niet direct! Laat een juridisch specialist de vaststellingsovereenkomst dan ook grondig checken. Welke redenen van ontslag zijn er eigenlijk en op welke termen moet je specifiek letten? Een en ander is daarbij dan ook nog afhankelijk van de reden van ontslag. Hoe moet je bij een vaststellingsovereenkomst omgaan in geval van ziekte? Simpel, teken niet. Ben je niet zeker van je zaak schakel dan een juridisch specialist in.

Teken nooit een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

De werkgever is namelijk verplicht volgens de Wet Uitbreiding Loon door Betalingsverplichting bij Ziekte om je 70% van het laatst verdiende loon tot op 104 weken door te betalen bij aanhoudende ziekte. Indien je werkgever tracht je een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen terwijl je ziek bent, dan probeert je werkgever zich goedkoop van je af te doen. Dit mag niet en is tegen de wet. Je mag niet ontslagen worden wegens ziekte. Teken dan ook niet! Heb je onverhoopt getekend heb je daarmee ook geen recht meer op de Ziektewet of Werkeloosheidswet. Teken je dan heb je jouw rechten verspeeld. Pas dan ook op. Na deze twee jaar mag je werkgever je bij goedkeuring door het UWV ontslaan, zodat je een WIA uitkering krijgt.

Redenen voor ontslag

Er zijn verschillende redenen dat jouw arbeidscontract kan worden ontbonden. De volgende redenen kunnen in het vaststellingsovereenkomst worden aangegeven, zoals een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Dit is de meest voorkomende reden. Met het bedrijf gaat het niet goed meer en draait geruime tijd rode cijfers. Betreft het hier echter collectief ontslag dan dient volgens de wet Wet Melding Collectief Ontslag het ontslag aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Daarbij valt te denken aan het afspiegelingsbeginsel, de vergoeding voor het ontslag, enzovoorts waartoe ontslag vergunning bij het UWV moet worden aangevraagd;

Ontslag van rechtswege

Ontslag van rechtswege. Sommige contracten worden aangegaan voor een bepaalde periode danwel totdat een bepaalde werkdoelstelling is behaald. Is één van beide behaald dan kan het contract reeds ontbonden worden;

Ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever en werknemer vinden beiden het wel welletjes. Vaak heb je als werknemer al een nieuwe baan gevonden zodat de overgang soepel verloopt. Het is echter anders wanneer je dit ondertekent terwijl je nog geen nieuwe baan hebt. Je hoeft namelijk niet bij het UWV aan te kloppen om enige vorm van uitkering, aangezien je zelf akkoord bent gegaan met het ontslag.

Ontslag op staande voet

Je hebt het duidelijk te bond gemaakt en je wordt per ommegaande ontslagen en kunt per direct het pand verlaten. Deze vorm van ontslag heeft direct invloed op je navolgende inkomen aangezien je al je rechten hebt verloren;

Concurrentie beding en relatie beding

Vaak worden in een vaststellingsovereenkomst termen gebruikt als concurrentie- en relatiebeding. Concurrentie beding betekent dat je specifieke kennis opgedaan binnen jouw werkzaamheden bij je oude werkgever niet bij de concurrent mag gebruiken. Indien je door de werkgever wegens bedrijfseconomische redenen danwel van rechtswege dan bent ontslagen is het concurrentiebeding op jou niet van toepassing. Je oude werkgever wil jou niet meer hebben, en het zou niet reëel zijn dat jij niet binnen je vakgebied verder mag opereren. Het relatie beding betekent dat je niet klanten van je oude werkgever mag meenemen naar de nieuwe werkgever. Dit zou oneerlijke concurrentie betekenen.