Management overeenkomst

Zodra u in het bezit bent van meerdere bedrijven, dan bestaat de mogelijkheid dat u door één van de Besloten Vennootschappen uw management werkzaamheden laat verhuren aan de overige BV’s via een management overeenkomst. Dit heeft veelal als voordeel dat over de vergoeding geen loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden betaald. Toch moet u oppassen dat u de management overeenkomst puur als opdracht laat opstellen en geenszins voordelen naar u toetrekt zoals dit binnen arbeidscontracten wordt gedaan. Indien u netjes een management overeenkomst conform opdracht overeenkomst opstelt, zal de management overeenkomst ook puur als opdracht verstrekking worden beschouwd. Laat een management overeenkomst opstellen dat niet lijkt op een arbeidsovereenkomst! Voorkom dat het management overeenkomst te veel gaat lijken op een arbeidsovereenkomst. U wordt namelijk vergoed voor de werkelijk uitgevoerde management taken. Dit is niet het geval indien in het management overeenkomst bepalingen zijn opgenomen die betaling van de management vergoeding bij ziekte of vakantie regelen danwel de opzegtermijn van het management overeenkomst is nagenoeg gelijk aan die van een arbeidsovereenkomst of dat u een vergoeding krijgt bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Zijn dergelijke bepalingen niet opgenomen, dan betreft het een management overeenkomst in zuivere vorm en wordt u ingehuurd door uw eigen BV.

Voordelen van management overeenkomst

Doordat u niet strikt genomen een arbeidsovereenkomst aangaat (met de voordelen die daaraan vast gekoppeld zitten) bent u als het ware niet in loondienst bij u zelf aangezien u een opdracht voor uw eigen BV uitvoert zoals dit gewoonlijk ook gaat bij opdracht verstrekking tussen twee ondernemingen. Dit betekent dat de vergoedingen voor uw management diensten geen inhoudingen kennen zoals dat bij een arbeidscontract wel zo is. Over de vergoeding worden dus geen loonbelasting en premie heffingen ingehouden, echter wordt u niet beschermd tegen een dreigend ontslag. U krijgt van uw BV een management vergoeding voor de werkelijk verrichte taken aangezien tussen u en de BV een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.

Belastingdienst en het UWV

Reden voor het opstellen van een management overeenkomst is onder andere de besparing op belastingheffing en premies. Daarbij dient het onderscheid strikt te zijn dat u een opdracht verwezenlijkt voor de BV, echter dat u niet in dienst bent van die BV. U wordt puur en alleen maar vergoed voor de taken die u op management niveau vervult ten gunste van de BV. Houdt u dit zakelijk en verwisselt u de rechten en plichten van een management overeenkomst niet zoals die in een arbeidscontract zijn vermeldt, dan zullen de belastingdienst en het UWV de management overeenkomst puur als opdracht verstrekking beschouwen.

Scheidt inkomen van vergoeding

Heeft u twijfel of een management overeenkomst op de juiste wijze is samengesteld, schroom dan niet om juridisch advies in te schakelen. Het kan u namelijk als rechtspersoon met de belastingdienst veel ellende besparen. Door goed advies houdt u de zaken netjes en scheidt u inkomen van vergoeding bij opdracht verstrekking. Op deze wijze kunt u bij eigen BV’s verschillende management overeenkomsten afsluiten waarmee u uw eigen opdrachten portefeuille binnen haalt. Heeft u hierbij dan ook vragen, opmerkingen of bent u van plan in opdracht van uw BV te werken, neem dan contact met ons op.