Ontslagbrief

Ontslag nemen

Wil jij info over het schrijven van een ontslagbrief? Dat vind je hier! Voor het nemen van ontslag kunnen verschillende redenen zijn. Je hebt bijvoorbeeld geen doorgroeimogelijkheden in je huidige functie, de werksfeer is onprettig of je hebt een andere baan gevonden waar je een hoger salaris ontvangt.

Wat is een ontslagbrief?

Wanneer je ontslag wilt nemen is het gebruikelijk dat je dit eerst mondeling aan je werkgever meedeelt, en pas daarna aan je collega’s. Vervolgens dien je schriftelijk je ontslag in. Daarmee ontbind je formeel de arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever. De ontslagbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen om rechtsgeldig te zijn. Als dat namelijk niet het geval is kan dat tot gevolg hebben dat de arbeidsovereenkomst gewoon doorloopt.

Wat er in elk geval in moet staan

De ontslagbrief kun je kort en zakelijk houden. Als je wilt kun je de reden van je opzegging toelichten, maar je kunt ook volstaan met de mededeling dat je je arbeidsovereenkomst beëindigt, omdat je een andere dienstbetrekking hebt aanvaard. In ieder geval moeten er de volgende gegevens in vermeld worden:

  • persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer)
  • datum
  • mededeling dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd
  • datum van beëindiging van het dienstverband
  • de in acht genomen opzegtermijn
  • je handtekening
  • Eventueel kun je in de brief verzoeken om uitbetaling van het laatste salaris, vakantiegeld en verlofdagen.
  • Verder kun je een datum noemen waarop je eventuele bedrijfseigendommen inlevert.

Opzegtermijn

Bij het nemen van ontslag dien je rekening te houden met een opzegtermijn. Meestal bedraagt deze een maand, maar in de arbeidsovereenkomst of CAO kan ook een langere termijn vastgelegd zijn. Het is verstandig dit even goed na te kijken. Doorgaans dien je op te zeggen tegen het eind van de maand. Als je bijvoorbeeld je baan op wilt zeggen per 1 augustus en je hebt één maand opzegtermijn, dan moet je vóór 30 juni je ontslagbrief hebben ingediend. In sommige gevallen kun je ook per de vijftiende van de maand opzeggen, maar dat moet dan vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Bewijs

Je kunt je ontslagbrief in tweevoud sturen met het verzoek aan de werkgever om één exemplaar ondertekend aan je te retourneren. Het is ook mogelijk om je opzegging per aangetekende brief te versturen en het verzendbewijs te bewaren. Zo kun je naderhand eventuele bewijsproblemen voorkomen.

Toon ontslagbrief

Wat je verder in je brief vermeldt hangt een beetje af van hoe de relatie met je werkgever is en onder welke omstandigheden je ontslag hebt genomen. Laat je bij het schrijven van de opzegging in geen geval leiden door emoties. Als je ontevreden bent over bijvoorbeeld de werksfeer, de inhoud van je functie of de hoogte van je salaris, laat dat dan in je ontslagbrief achterwege. Hou de inhoud professioneel en zorg ervoor dat je een goede laatste indruk achter laat. Daar kun je altijd weer profijt van hebben als je later in zakelijk opzicht weer te maken krijgt met je werkgever, of met zijn netwerk.