Ontbinding huurcontract

Een huurcontract is een wederrechtelijk contract waarmee verbintenissen tussen huurder en verhuurder worden gecreëerd. Beide partijen hebben daarmee rechten en plichten jegens elkaar. Dit betekent ook dat het huurcontract niet zo één-twee-drie ontbonden kan worden. Vanuit de huurder ligt dit gemakkelijker dan voor de verhuurder. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd en dus worden er wettelijk gezien ook zwaardere eisen opgelegd aan de verhuurder indien het komt tot een ontbinding van het huurcontract. Uiteraard dienen daarbij wettelijke redenen voor aangegeven te zijn om werkelijk het huurcontract te mogen ontbinden. Bij twijfels schakelt u juridisch advies in zodat uw belangen goed zijn behartigd.

De huurder wil ontbinden

Het huurcontract wordt door de huurder ontbonden. Contractueel gezien dient de huurder het gehuurde object in minimaal dezelfde staat terug te geven aan de verhuurder. Enige schade aan het object dient dan ook hersteld te worden. Daartoe dient eveneens de borgstelling van het gehuurde object. Mocht het gehuurde object niet in oorspronkelijke staat zijn hersteld, dan kan de waarde van die schade worden ingehouden. De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal een maand tot maximaal drie maand. Dit moet aan de verhuurder worden gemeld middels een schriftelijke en per aangetekende brief. Daarbij bent u niet verplicht om te vermelden waarom u de huur opzegt. Is het echter zo dat u een huurcontract bent aangegaan voor een vastgelegde periode dan dient die periode eerst te zijn doorlopen.

De verhuurder wil ontbinden

Indien de verhuurder het huurcontract wil ontbinden dan moet de verhuurder met een langere opzegtermijn rekening houden. Daarbij dient met een minimum van drie maand rekening te worden gehouden. Ieder jaar dat de huurder de woonruimte heeft gehuurd neemt de opzegtermijn toe tot maximaal een half jaar. Ook de huurder dient het ontbinden van het huurcontract met een schriftelijke aangetekende brief kenbaar te maken. De verhuurder is verplicht om een wettelijke reden voor het ontbinden van het huurcontract op te geven. Oftewel de verhuurder moet beargumenteren waarom de huurder uit huis moet. Let wel dat de verhuurder de huurder niet zomaar op straat mag zetten, omdat iedereen het recht heeft op een dak boven zijn hoofd. De huurder dient eerst andere woonruimte te vinden.

Onduidelijke reden voor ontbinding

Indien de verhuurder komt met een onduidelijke of twijfelachtige reden voor het moeten ontbinden van het huurcontract, dan staat de huurder uiteraard in zijn recht. Het is dan ook noodzaak dat de huurder juridische assistentie inschakelt. Kom bij ons lang zodat u een vrijblijvende check kunt krijgen van uw omstandigheden. Op basis daarvan kunt u beslissen wat de best te nemen stappen zijn. Het is namelijk van belang dat u uw belangen behartigd. U kunt niet zomaar uit huis worden gezet. Krijgt u te maken met een ontbinding van het huurcontract door de verhuurder laat de omstandigheden dan altijd checken door een juridisch specialist.

Huur conflict

Heeft u te maken met een huur conflict dan doet u er goed aan om een juridisch specialist in te schakelen. Een huur conflict kan ook opgelost worden. veelal maakt u daarbij gebruik van de juridisch mediator waarbij tussen beide partijen wordt bemiddeld. Zodoende kan bij een huur conflict tot een oplossing gekomen worden zonder dat daarbij het huurcontract moet worden ontbonden. Voor vragen neemt u met ons contact op.