Voorbeeld overeenkomst geldlening

Minimale aandachtspunten overeenkomst geldlening

Geld lenen? Beschrijf goed wat je afspreekt! In beginsel moeten beide partijen de tekst van de overeenkomst geldlening compleet kunnen begrijpen. Tracht moeilijke begrippen dan ook te voorkomen aangezien dat alleen maar verwarring schept en mogelijk de overeenkomst op een alternatieve manier valt uit te leggen. Voorkom dit, schakel eventueel juridisch advies in. In het overeenkomst geldlening staan onder andere:

  • de hoogte van het verstrekte of geleende bedrag;
  • wie de geldlener en geldverstrekker zijn;
  • wat het eventuele onderpand is;
  • wanneer de lening start en wat de einddatum is;
  • welke rente vergoeding betaald moet worden;
  • op welke manier wordt afgelost.

Dit zijn essentiele contractuele punten voor een overeenkomst geldlening. Door de ondertekening door de geldlener en geldverstrekker wordt het contract ook officieel bekrachtigd.

Voorbeeld overeenkomst geldlening

Met een overeenkomst geldlening bescherm je jouw belangen door schriftelijk vast te leggen dat je jouw geld hebt uitgeleend aan een geld lener. Een overeenkomst geldlening is een wederzijdse overeenkomst waaraan verbindende afspraken aan te grondslag liggen. Je verstrekt geld aan de geldlener en de geldlener is verplicht om de geldverstrekker te vergoeden middels rente over de openstaande schuld. Hiernaast is het voor jou als geldverstrekker zeer belangrijk om te weten op welke wijze de geldlener de schuld aflost. Lost de geldlener het bedrag op de einddatum in één keer af, betekent dit dat je tot die tijd een hoger rendement op je geld krijgt dan wanneer het per maand wordt afgelost. Hier vind je een voorbeeld overeenkomst geldlening zodat je ziet waaraan een overeenkomst geldlening moet voldoen.

Rente betaling in relatie tot aflossing bij een overeenkomst geldlening

Zolang er geld is uitgeleend aan de geldlener door de geldverstrekker dient de geldlener over het openstaande bedrag de rente per maand te vergoeden. Indien de geldlener aan het eind van de looptijd besluit de openstaande schuld in één keer af te lossen dan levert dit de geldverstrekker een continu rendement over de maanden op. Wordt echter tussentijds per maand een zelfde deel afgelost, neemt daarmee eveneens het rendement op de lening af. Voordeel is echter wel dat de geldverstrekker sneller zijn geld terug ziet en dus het risico wordt ingedamd.

Gevaar van een mondelinge afspraak bij leningen

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt zondermeer bij het verstrekken van een geldlening. Hoe vaak komt het wel niet voor dat een mondelinge afspraak wordt gemaakt echter de geldverstrekker ziet zijn geld niet meer terug. Dit zijn situaties die je ten stelligste moet voorkomen aangezien mondelinge afspraken lastig zijn aan te tonen. Ook al verstrek je geld aan je beste vriend, leg de geldverstrekking dan vast in een officieel overeenkomst geldlening. Beide partijen weten dan exact wat er op welk moment wordt verwacht. Door schriftelijk ondertekening heb je dan ook de bevestiging van de geldlener dat je het geld terug krijgt aangezien de overeenkomst geldlening een wederrechtelijke overeenkomst is waarbij beide partijen aan de verplichtingen moeten voldoen. Zowel de geldverstrekker als de geldlener worden dan beschermd door het aangegane contract.

Lenen bij een bank of instelling

Zodra je leent van een bank of instelling worden veelal je financiele omstandigheden onder de loep genomen. Kun je de lening via aflossing en rente vergoeding wel dragen met jouw salaris en overige lasten? Een belangrijke vraag uiteraard, omdat zowel een bank of instelling het geldbedrag terug willen hebben. Gaan zij akkoord dan moet je ook een door hen opgestelde en wettelijk correcte overeenkomst geldlening ondertekenen. Zodra jij dan het geld of consumptieve krediet nodig hebt, kun je daartoe een aanvraag voor overmaking doen. Een andere optie is uiteraard dat je de lening afsluit bij een Stamrecht BV. Daarbij wordt gewoonlijk wel een redelijk hoog rendement verwacht door de geldverstrekker. Ook dit wordt dan via een overeenkomst geldlening vastgelegd. Heb je dan ook vragen omtrent hoe je een correcte overeenkomst geldlening conform het contractrecht opstelt schakel dan juridisch advies in.