Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst bewerkstelligt het opleggen van de plicht om bepaalde ideeën, vindingen, concepten, werkafspraken enzovoorts tussen twee partijen geheim te houden. Veelal is een dergelijk geheimhoudingsovereenkomst levenslang geldig, maar er kan eventueel een verlopende tijd aan gekoppeld zijn. Er wordt dus onderscheid gemaakt in:

  • geheimhoudingsovereenkomsten voor bepaalde tijd: hoe iets wordt gemaakt dient geheim gehouden te worden zolang als het octrooirecht van toepassing is;
  • geheimhoudingsovereenkomsten voor onbepaalde tijd: twee partijen hebben iets afgesproken of gedaan dat nooit publiekelijk mag worden. Beide partijen zijn tot elkaar verplicht om het geheim altijd mee te dragen zonder daarbij anderen te informeren.

Geheimhoudingsovereenkomst binnen arbeidscontract

Ook binnen arbeidscontracten bestaat de mogelijkheid dat u een geheimhoudingsovereenkomst moet ondertekenen om feitelijk bij een onderneming of instelling aan het werk te mogen. De geheimhoudingsovereenkomst bij arbeidscontracten heeft tot doel om kennis en ervaring binnen de onderneming binnen de deuren te houden. Het is namelijk bittere noodzaak om concurrenten niet de kans te geven om van de kennis en ervaring aanwezig binnen de onderneming te profiteren. Om dus te mogen werken bij die werkgever vormt het geheimhoudingsovereenkomst een belangrijk onderdeel van het arbeidscontract. Veelal zal er door de verplichtende geheimhoudingsovereenkomst een aanvullende salaris beloning gekoppeld zijn om ervoor te zorgen dat het geheimhoudingsovereenkomst altijd gehonoreerd blijft.

Schending van geheimhoudings overeenkomst

Wat nu als één van beide partijen mogelijk per ongeluk het geheim aan een derde vertelt – mogelijk in goed vertrouwen – dan is de schendende partij hoofdelijk aansprakelijk voor de letselschade welke optreedt door het publiekelijk maken van het geheim. Denk aan speciale recepten of technieken welke door de schending door concurrenten kunnen worden gebruikt. In dat geval kan een procedure tegen de schendende partij opgestart worden om zo de opgetreden schade te verhalen. Dit kan dus aardig in de papieren lopen. Het is altijd van belang om geheimhoudingsovereenkomsten te respecteren en om niet verder uit de school te klappen.

Octrooirecht en geheimhouding

Is er een speciaal idee bedacht of product ontwikkeld dan dient dit uiteraard een goed bewaard geheim te blijven. De omzet en winst van de onderneming is daarmee namelijk aan verbonden. De onderneming moet er alles aan doen om het geheim een geheim te laten. Het octrooirecht houdt in dat de octrooihouder het alleenrecht heeft om te beslissen wat ermee gebeurt. Onderdeel daarvan is uiteraard een strikt geheimhoudingsplicht welke door de onderneming wordt opgelegd door het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst.

Mondeling of schriftelijk

Het is altijd aan te bevelen om een geheimhoudingsovereenkomst schriftelijk op te stellen omdat daarmee iedere partij weet wat de onderlinge rechten en plichten zijn. Een mondelinge geheimhoudingsovereenkomst kan en is rechtsgeldig, echter achteraf valt er lastig aan te tonen wat de werkelijke afspraken zijn geweest. Concretiseer de geheimhoudingsplicht door het geheimhoudingsovereenkomst schriftelijk vast te stellen, waarbij beide partijen het geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.

Ontbinden geheimhoudings verklaring

Een geheimhoudingsverklaring kan echter ook ontbonden worden. Dit kan worden bereikt indien de geheimhoudingsovereenkomst indruist tegen de goede orde. Het kan namelijk zijn dat de geheimhoudingsovereenkomst een manier is om misdrijven geheim te houden terwijl het verzwijgen van een misdrijf op zich al strafbaar is wegens medeplichtigheid. Geheimhoudingsovereenkomsten welke de rechtsgang belemmeren danwel misdrijven verbloemen zijn dan ook per definitie nietig en kunnen daarmee worden ontbonden. Daarnaast kan een geheimhoudingsovereenkomst eveneens worden ontbonden indien beide partijen daarover akkoord gaan.