Overeenkomst opzeggen

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Is er tussen twee partijen een overeenkomst afgesloten voor bepaalde tijd dan dient meestal de looptijd van de overeenkomst gehonoreerd te worden. Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd dan dient met de volgende aspecten rekening te worden gehouden:

  • staan er in de algemene voorwaarden behorend bij het overeenkomst redenen waarom het overeenkomst voortijdig mag worden afgebroken, danwel staat er in de kleine lettertjes of het overeenkomst voor de einddatum kan worden opgezegd. Zo niet dan kan de overeenkomst niet kosteloos worden opgezegd;
  • het veelal noodzakelijk is om de overeenkomst tot de einddatum door te laten gaan omdat er vaak een boete clausule aan het opzeggen verbonden is.

Het is wettelijk bepaald dat overeenkomsten voor bepaalde tijd niet stilzwijgend mogen worden verlengd indien wederom de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan. Dit kan slechts indien er een nieuw overeenkomst wordt aangeboden en ondertekend. Het opzeggen van de overeenkomst kan aan het einde van de looptijd danwel als het stilzwijgend is verlengd. Dan is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Het opzeggen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd ligt gemakkelijker. Wettelijk is voorgeschreven dat:

  • overeenkomsten voor maandelijkse of wekelijkse levering hebben een opzegtermijn van een maand;
  • overeenkomsten voor meer maandelijkse levering of kwartaal levering kunnen worden opgezegd met een maximum opzegtermijn van drie maand. Lees daartoe de algemene voorwaarden behorende bij de leveringsovereenkomst;
  • overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen veelal niet voor de looptijd is verstreken worden opgezegd.

Voor het opzeggen van een overeenkomst wordt veelal uitgegaan van de eerste van de volgende maand.

Overeenkomst opzeggen

Om een overeenkomst op te zeggen moet u daartoe de wettelijke opzegtermijn voor in de gaten te houden. Niet ieder overeenkomst kan zomaar worden opgezegd. Veelal is een overeenkomst een contract tussen twee partijen waarbij onderling rechten en plichten ontstaan in de vorm van wederzijdse levering. Dergelijke overeenkomsten kunnen worden onderverdeeld in overeenkomsten van bepaalde en onbepaalde tijd. De manier van opzeggen verschilt daarbij dan ook. Op welke manieren kun je een overeenkomst opzeggen en waar dient het aan te voldoen?

Arbeidsovereenkomst opzeggen

Naast overeenkomsten aangaande wederzijdse verplichtingen kunnen ook arbeidsovereenkomsten worden opgezegd. In de volksmond heet dat ontslagname. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst moet uiteraard voldoen aan het ontslagrecht, waarbij middels een beëindigingsovereenkomst de arbeidsrelatie wordt stopgezet. Ook bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst zijn er opzegtermijnen van toepassing. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan:

  • een maand opzegtermijn voor de werknemer indien er geen afwijkende contractuele voorwaarden zijn;
  • een maand opzegtermijn voor iedere vijf gewerkte jaren voor de werkgever.

Altijd schriftelijk opzeggen

Om feitelijk een overeenkomst op te zeggen dient dit schriftelijk of via het internet te geschieden. Beide manieren zijn rechtsgeldig. Het opzeggen via het internet is op zich een betrouwbare manier omdat er gewoonlijk een bevestigende mail wordt verstuurd zodat beide partijen direct weten op welke datum het opzeggen van de overeenkomst is verstuurd. Om dit te vergemakkelijken hebben aanbieders veelal de mogelijkheid om online of per mail overeenkomsten op te zeggen. Sommige leveranciers werken nog met aangeschreven opzeggingen. In dat geval is het van belang dat je een kopie bewaart van de brief voor het opzeggen van de overeenkomst. Let wel dat je rekening houdt met het feit dat praktisch altijd de opzegtermijn start op de eerste van de volgende maand.