Voorbeeld ontslagbrief

Wanneer een ontslagbrief

Er zijn diverse soorten ontslagbrieven. In principe zijn ontslagbrieven onder te verdelen in twee categorieën. De ontslagbrief, waarin een werknemer bij zijn werkgever het ontslag aankondigt en de ontslagbrief waarin de werkgever de reden en het ontslag van een werknemer schriftelijk bevestigd. Over deze laatste vorm van ontslagbrieven gaan we het hier hebben. Er zijn uiteraard tal van redenen waarom een werkgever u kan ontslaan. Wel moet een ontslag altijd schriftelijk worden bevestigd. U kunt ontslag krijgen om economische redenen, zoals bij een reorganisatie, maar ook om redenen zoals een verstoorde arbeidsrelatie, langer dan twee jaar in de ziektewet of omdat u niet langer meer bevalt. De reden moet in de ontslagbrief die u krijgt duidelijk vermeld staan, zodat u ook precies weet waartegen u in verweer kunt gaan. Naast deze reden, moet er tevens vermeld worden welke datum als laatste werk datum geldt en welke verrekeningen er nog plaats moeten vinden.

Een voorbeeld ontslagbrief

Beëindiging van het dienstverband. Geachte heer Zanders, In ons gesprek van 12 december 2010, hebben wij aangegeven dat we van mening zijn, dat u uw functie niet naar behoren uitvoert. Herhaaldelijk zijn hier het afgelopen jaar gesprekken over geweest. Daarom heeft de leiding van transportonderneming, van Vlieshout, besloten uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierbij houden wij wel rekening met de wettelijke opzegtermijn van 1 maand, zodat uw arbeidscontract per 12 januari 2011 zal beëindigen. Uw vakantiedagen in acht genomen zal uw laatste werkdag op 3 januari zijn. Deze brief is aangetekend verstuurd, zodat we zeker zijn dat u deze brief ontvangen heeft. De firma van Vlieshout wenst u veel succes bij het vervolg van uw verdere carrière. Met vriendelijke groet, V.O.F. van Vlieshout. Joep Nieuwenhuizen, Hoofd P & O.