Samenlevingscontract

Je wilt graag samen met je partner een huis kopen. Het is makkelijk om dan te trouwen, dat levert weinig administratie op en het huis is voor de helft van jou en voor de andere helft van je partner. Maar wanneer je nog niet wilt trouwen, kan een samenlevingscontract uitkomst bieden. Het geeft je een beetje zekerheid voor het geval jullie uit elkaar gaan. Waar dat je natuurlijk niet vanuit gaat. Daarnaast geeft het minder administratieve rompslomp en is het duidelijker waar dat je aan toe bent. Wat is een samenlevingscontract en hoe stel je het op?

Samenlevingscontract, makkelijker dan trouwen

Een samenlevingscontract is kortweg een overeenkomst waarin de afspraken staan die gemaakt zijn over het samenwonen. Je kunt ervoor kiezen om samen met je partner een samenlevingscontract op te stellen. Je kunt er ook voor kiezen om dit door een notaris te laten doen. Dit moet zelfs wanneer je afspraken wilt maken over het partnerpensioen. In een samenlevingscontract staan bijvoorbeeld afspraken over de manier waarop de kosten verdeeld zijn. Het kan ook gaan over de opvoeding van de kinderen of over de bankrekening. Meestal worden er ook afspraken gemaakt over het verdelen van de bezittingen, mochten jullie uit elkaar gaan.

Voorwaarden

Voordat je een samenlevingscontract afsluit, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de personen tussen wie het contract wordt opgesteld, allemaal ouder zijn dan 18. Het kan voorkomen dat er een samenlevingscontract opgesteld wordt tussen meerdere mensen. Daarnaast mag geen van deze personen onder curatele staan. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelfstandig mag handelen, maar dat alles via de curator gaat. Als laatste moeten alle personen zich aan de wet houden. Wanneer je dit niet doet, kan het samenlevingscontract geweigerd worden of ben je zelfs strafbaar. Ook wanneer je je niet aan de wet houdt als je samenlevingscontract al bestaat, kan het ongedaan gemaakt worden.

Beëindiging

Een samenlevingscontract kan beëindigt worden wanneer één van de betrokken persoon de ander in een aangetekende brief te kennen geeft dat hij of zij het contract wilt beeindigen. Je hoeft dus niet altijd de hulp van een notaris in te schakelen. Daarnaast moeten de bezittingen verdeeld worden volgens de afspraken in het contract. In sommige gevallen komt het voor dat er partneralimentatie betaald moet worden. Dit is vooral het geval wanneer er kinderen bij betrokken zijn. De rechter besluit of dat er wel of niet partneralimentatie betaald moet worden. Hierbij heb je wel de hulp van de notaris nodig.

Wel of niet?

Het is niet altijd nodig om een samenlevingscontract af te sluiten. Wanneer alles goed gaat en er duidelijke, mondelinge afspraken gemaakt zijn, is het niet nodig om een samenlevingscontract op te laten stellen. Wanneer het echter fout gaat, kan een samenlevingscontract uitkomst bieden. Uiteraard ga je er nooit vanuit dat het fout gaat, maar er bestaat altijd een bepaalde onzekerheid in een relatie. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is het verstandig om afspraken op papier te laten zetten. Je wilt immers niet op straat terecht komen, omdat het één en ander mis gegaan is.