Abonnement opzeggen

De opzegtermijnen

Hoe zegt u een abonnement handig op? Afhankelijk van het type abonnement of contract gelden er verschillende opzegtermijnen. Er kan hoofdzakelijk het volgende onderscheid worden aangebracht:

  • abonnementen voor bepaalde tijd: hiervoor geldt dat tussentijds het abonnement niet kosteloos kan worden ontbonden. Veelal moet het abonnement aflopen, danwel moet aan het eind van de looptijd binnen de opzegtermijn het opzeggen worden aangezegd indien de algemene voorwaarden aangeven dat het abonnement stilzwijgend wordt verlengd. Daarna is het abonnement voor onbepaalde tijd en kan met een maand opzegtermijn het abonnement worden opgezegd. Let wel dat een abonnement niet stilzwijgend kan worden verlengd in een abonnement voor bepaalde tijd;
  • abonnementen voor onbepaalde tijd: indien er sprake is van bladen of magazines welke minder vaak dan een maand worden aangeleverd dan is de wettelijke opzegtermijn maximaal drie maand. Voor alle andere abonnementen zonder einddatum geldt een opzegtermijn van een maand. Om een abonnement op te zeggen is het dus van belang om te weten binnen welke categorie abonnement uw abonnement valt.

Abonnement opzeggen

Maandelijks of per kwartaal betaalt u rekeningen voor abonnementen en contracten. Om te bezuinigen is het altijd goed om ieder jaar alle uitgaven te bekijken en te realiseren welke abonnementen feitelijk nutteloos of overbodig zijn. Wilt u een abonnement of contract opzeggen dan is er sprake van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is veelal contract afhankelijk en kan een maand tot drie maand bedragen. Welke wettelijke opzegtermijnen zijn er zoal en waaraan moet de opzegging van het abonnement dan aan voldoen?

Opzegtermijn toegelicht

De opzegtermijn houdt in dat er een wettelijke tijd moet worden aangehouden alvorens wijzigingen aangaande contracten kunnen worden doorgevoerd. Hoelang het opzegtermijn voor abonnementen is, is sterk afhankelijk van wat voor type abonnement er sprake is, maar ook wat er in de algemene voorwaarden behorende bij het abonnement staat vermeld. Staat daarin dat het meer dan dertig dagen is terwijl dit wettelijk dertig dagen zou moeten zijn dan moet u rekening houden met dertig dagen voor het opzeggen van uw abonnement. Staat in de algemene voorwaarden dat de opzegtermijn minder is dan de wettelijke opzegtermijn dan kan die opzegtermijn aangehouden worden om het abonnement op te zeggen.

Contractbreuk en onkosten

Is er sprake van een abonnement voor bepaalde tijd dan loopt het abonnement op een gegeven moment af. Dit type abonnement bent u aangegaan omdat u mogelijk kunt profiteren van een nieuw mobieltje. De aanbieder gaat er in dat geval van uit dat u het abonnement zolang het abonnement loopt gebruikt. Indien u het abonnement tussentijds gaat opzeggen dan is dat contractbreuk. In dat geval kan de aanbieder onkosten bij u in rekening brengen. Het kan in dat geval gunstiger voor u zijn om toch te overwegen het abonnement tot einde looptijd aan te houden en dan rekening houdend met de opzegtermijn het abonnement op te zeggen.

Stilzwijgende verlenging

Er bestaan veel abonnementen welke stilzwijgend kunnen worden verlengd. Indien er in eerst instantie sprake is geweest van een abonnement voor bepaalde tijd en wordt deze stilzwijgend verlengd dan verandert het karakter van het abonnement. Het abonnement mag namelijk niet stilzwijgend worden verlengd voor bepaalde tijd. Het wordt dus een abonnement voor onbepaalde tijd en dus kan het abonnement met een maand opzegtermijn worden opgezegd. Indien het abonnement voor bepaalde tijd wordt verlengd moet de aanbieder u daartoe over informeren. Zonder uw toestemming kan een abonnement niet stilzwijgend als voor bepaalde tijd worden verlengd.