Ontbinding koopovereenkomst

Krijg je van de verkoper een minder waardig product dan kun je de koopovereenkomst ontbinden. Ben je een koop aangegeven dan heb je feitelijk te maken met een koopovereenkomst. Dit is in feite een wederzijds verbintenissen scheppen contract waar rechten en plichten aan zitten verbonden. Het is dus zaak dat beide partijen daaraan voldoen. Uiteraard moet je waar voor je geld krijgen en dus dien je kritisch op de aankoop te zijn. Het is echter vaak zo dat je pas gebreken kunt ontdekken als je er thuis mee aan de slag gaat. Heb je een gebrek ontdekt dan moet je snel terug gaan naar de verkoper om zo je gelijk te halen. Des te langer je wacht des te minder rechten heb je.

Wettelijke ontbindingsredenen

Een koopovereenkomst kan uiteraard niet zonder goede reden zomaar worden ontbonden. Er dienen gegronde redenen te zijn waarom een koopovereenkomst ontbonden kan worden. Denk daar bijvoorbeeld aan de volgende redenen:

  • het gekochte voorwerp vertoont zware gebreken waarbij het direct duidelijk is dat er een kat in zak is gekocht;
  • als de verkoper niet tijdig conform koopovereenkomst kan leveren, jij loopt dus schade door te late levering. Dit wordt ook wel verzuim van de leverende partij genoemd;
  • als er bij herhaaldelijke reparatie geen verbetering wordt geboekt;
  • enzovoorts.

Het moet dus duidelijk zijn dat de verkopende partij niet aan de voorwaarden waarmee de koopovereenkomst is aangegaan voldoet. Indien er duidelijk verzuim is van de verkopende partij dan kan de koopovereenkomst worden ontbonden.

Een klein gebrek

Ook bestaat de mogelijkheid om de koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Veelal wordt dit gedaan omdat het kleine gebrek de werking van het gekochte voorwerp niet verminderd en niet gevaarlijk is. Het kleine gebrek is dan mogelijk een esthetisch iets. De koopovereenkomst kan dan blijven bestaan echter met de voorwaarde dat de verkoper een kleine vergoeding geeft voor het kleine gebrek. Zodoende kan aan de voorwaarden van het koopovereenkomst worden voldaan zonder dat het complete koopovereenkomst wordt ontbonden.

Woningkoop

Een apart onderdeel vormt uiteraard de koop van een woning. Voordat de koop geregeld kan worden dient na het overeenkomen van de verkoopprijs een voorlopig koopovereenkomst te worden ondertekend. Daarmee leggen de verkoper en koper de intentie vast om het eigenaarschap over te dragen. Let daarbij op dat:

  • de ontbindende voorwaarden zoals het niet voor elkaar kunnen krijgen van de hypotheeklening eveneens staat vastgelegd;
  • je na ondertekening nog drie werkdagen bedenktijd hebt om van mening te veranderen.

Ontbindende voorwaarden

In die periode kan de koopovereenkomst woning nog worden ontbonden, danwel als andere ontbindende voorwaarden van kracht zijn. Een voorlopige koopovereenkomst in mondelinge vorm is niet rechtsgeldig en dus bestaat een mondelinge koopovereenkomst voor woningen niet. Een koopovereenkomst wordt dus altijd aangegaan in schriftelijke vorm. Lees altijd aandachtig het voorlopige en definitieve koopovereenkomst voor woningen door voordat u tekent. Je dient exact te weten wat je precies ondertekent om ellende in de toekomst te voorkomen.