Ontbinding huurovereenkomst

Huurovereenkomst opzeggen? | Let goed op!

Huurrechten dienen conform het Burgerlijk Wetboek gerespecteerd te worden, echter dit gebeurt niet altijd. Toch heeft u de mogelijkheid als verhuurder om een huurovereenkomst te ontbinden indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wegens de volgende redenen kan een verhuurder een rechtsgeldend beroep doen om de huurovereenkomst te ontbinden.

  • De huurder houdt zich niet aan de wederzijdse verplichtingen. Daarbij valt onder andere te denken aan het niet betalen van de huur waardoor een maandenlange huurachterstand is opgetreden. Anderzijds dient de huurder schade aan het gehuurde te herstellen.
  • De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden indien er een termijn van huur is verstreken. De overeenkomst komt automatisch te vervallen;
  • Een nieuw huurovereenkomst wordt door de huurder niet geaccepteerd echter het nieuwe huurovereenkomst is een redelijke en reële wijziging. Dit mag geen betrekking hebben op de huur vergoeding of kosten van service.
  • Het gemeentelijke bestemmingsplan schrijft een bepaalde bestemming voor van een bepaald pand. Indien de verhuurder die bestemming tracht te realiseren kan een huurovereenkomst worden opgezegd.
  • Er is een belangenafweging tussen de verhuurder en huurder, waarmee kan worden gekomen tot een beëindiging van de huurovereenkomst. Dit geldt alleen maar voor hospita huurders die reeds langer dan negen maanden huren.

Indien één van deze bovenstaande redenen niet van toepassing is dan kan de verhuurder de huurovereenkomst niet ontbinden. Vaak is het niet snel helder te krijgen of één van deze punten van toepassing is en dan gaat men op de intuïtie af.

Ontbinding huurovereenkomst

Een huurovereenkomst biedt de huurder van een pand, woning of kamer rechten, waarmee de huurder relatief veel bescherming geniet. De ontbinding van een huurovereenkomst kan dan ook niet zomaar gebeuren. Omdat een huurovereenkomst een wederrechtelijke overeenkomst is en daarmee onderlingen verbintenissen creëert is het van belang dat aan voorwaarden wordt voldaan indien het komt tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Het gehuurde deel kan door de huurder als zijn eigen privé vertrek of woning worden beschouwd wat dan ook betekent dat de huurder sterke bescherming geniet omdat bij bijvoorbeeld wijziging van eigenaarschap van het pand de gevestigde huurrechten blijvend zijn en dienen gerespecteerd te worden door de nieuwe eigenaar. Dit betekent dan ook Koop breekt geen huur en wordt gesteund door artikel 7:226 van het Burgerlijk Wetboek. Toch zijn er omstandigheden dat u als verhuurder of nieuwe verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Hoe doet u dit dan en waaraan moet u dan voldoen?.

Vastgoed wereld

In de vastgoed worden continu panden verkocht, aangekocht, verbouwd en weer doorverkocht. Alles om met een winstoogmerk inkomen te realiseren. Indien er dan een pand ter verkoop wordt aangeboden met huurders erin dan heeft dit een negatieve invloed op de prijs van het pand. Oftewel het is voor de verhuurder beter om het pand kaal en zonder huurders op te leveren.

Verkoop in delen

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om bij een appartement gebouw per laag of zelfs per kamer door te verkopen. Echter gewoonlijk is het meer gepast om een pand in zijn geheel door te verkopen. Dan zijn aanwezige huurders een probleem voor de verhuurder alsmede ook voor de nieuwe eigenaar. Veelal wordt een pand namelijk verbouwd, opgeknapt om daarna te gebruiken of om door te verkopen. Wijziging van bestemming van een pand levert dan ook conflict situaties indien er nog huurders aanwezig zijn. Wilt u dan ook weten hoe een huurovereenkomst in deze situatie ontbonden kan worden neem dan juridisch advies in de hand.

Juridische ondersteuning

Het kan zijn dat een verhuurder zegt dat de verhuurder de woning dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Indien het pand voor een groot deel een winkel betreft en de verhuurder heeft dit deel nodig om zijn kantoor te houden dan is dit inderdaad een dringende reden. Gaat de verhuurder echter de gewonnen ruimte doorverhuren aan een kennis of familie dan is er sprake van misleiding en had de huurder er niet uit gehoeven omdat niet aan de rechtsgeldende redenen is voldaan. Zit u dan ook in de omstandigheden dat u een huurovereenkomst wilt ontbinden als verhuurder schakel dan altijd juridische assistentie in. Mocht het zo zijn dat uw verhuurder u uit het pand wil hebben dan staat u zeer sterk als huurder, en daarom is juridisch assistentie voor u als huurder ook essentieel.