Escrow overeenkomst

Een escrow overeenkomst is een contractuele bepaling om transacties tussen partijen te waarborgen en te allen tijde te garanderen door bij een onafhankelijke derde partij geld, aandelen, goederen of documenten te parkeren tot het moment deze contractueel benodigd zijn en uitbetaald of geleverd worden. De escrow overeenkomst biedt dan ook garantie dat op de datum dat het nodig is een betaling of een levering zonder enige twijfel wordt uitgevoerd. De verstrekkende en ontvangende partijen hoeven dan geen vrees te hebben dat de verplichting niet wordt uitgevoerd, de escrow overeenkomst biedt deze waterdichte garantie. Uitgangspunt is wel dat de derde partij de beschikking heeft over dit kapitaal, goederen of documenten om in de levering te kunnen voorzien gedurende de complete looptijd van het escrow overeenkomst. De escrow overeenkomst is daarmee dan ook de uiterste overeenkomst methode om een waterdichte afhandeling met de tijd te realiseren. De volgende escrow overeenkomsten worden vrij gewoonlijk toegepast.

Internet escrow overeenkomst

Sedert het begin van internet veilingen en handel bestaat de internet escrow overeenkomst en is ontstaan voor het realiseren van vertrouwen in zaken doen in de online sfeer. De internet escrow overeenkomsten worden online automatisch afgesloten zodat bij een geldelijke of girale transactie zowel de koper als verkoper online beschermd worden. Denk daarbij maar eens aan het online kopen van een vliegtuigticket. Zodra beide partijen zien dat de transactie via de internet escrow overeenkomst tot stand is gekomen conform de geldende voorwaarden is de koper ervan verzekerd dat de verkoper conform het contractrecht het goed of de dienst gaat leveren. Uw ticket is gekocht en meestal krijgt u per ommegaande een bevestiging per mail dat de koop is voltrokken waarna uw ticket of e-ticket binnen een dag online per mail wordt verstrekt. Deze online internet escrow overeenkomsten groeien en ontwikkelen zich nog steeds door het groeiende aanbod. Wilt u dan ook een betrouwbare internet escrow overeenkomst voor uw online zaken verzekeren schakel dan daartoe afdoende juridisch en internet advies in.

De bank escrow overeenkomst

Het escrow principe wordt dagelijks toegepast bij bankzaken. Denk daarbij aan de geautomatiseerde bank geldautomaten (ATM’s) waarbij u een cash bedrag wilt storten op uw rekening. U heeft uiteraard het bedrag vooraf geteld dus u weet wat u stort. U legt het bedrag in de automatische stortingsautomaat en u wilt het op uw rekening storten. De machine houdt daartoe tijdelijk het geld vast, het wordt geteld en in uitzonderlijke instanties treedt er een probleem op. Zodra u dan op de cancel knop druk krijgt u het geld direct terug. U bent er dus van verzekerd dat uw geld of gestort wordt conform uw telling of u krijgt uw geld terug. Oftewel de bank escrow overeenkomst.

Source code escrow overeenkomst

Bij een source code escrow wordt de broncode van software apart bewaart bij een derde onafhankelijke partij. Gewoonlijk heeft u geen rechten op de software indien u via internet of programmatuur toegang verschaft. Ontstaan er echter technische “programmatuur” problemen danwel onverwachte onderbrekingen in de werktijd, verlies van functionaliteit, service onderbrekingen danwel mogelijk verlies van gegevens betekent dit een kostenpost voor uw onderneming. Daarom wordt de source code bij voorkeur bewaard bij een derde partij die de service verzorgt en opdraait bij eventualiteiten. De escrow source code agent houdt dan het wettelijke eigendomsrecht hoog (liedteksten, productie ontwerpen, filmscripts enzovoorts) door duidelijk te maken wie de feitelijke eigenaar is.

De wet escrow overeenkomst

Bij een justitiële veroordeling tot een geldelijke vergoeding kan een escrow fonds opgezet worden om zo de veroordeelde te ontlasten. De veroordeelde betaalt in één keer de opgelegde boete of vergoeding echter is verder niet verantwoordelijk voor de verdeling van de tegoeden. Het escrow fonds met de betaalde vergoeding benadert dan de individuele eisers binnen de voltrokken rechtszaak om tot vergoeding over te gaan. De verantwoordelijkheid is hierbij dus in één keer door de veroordeelde uit handen gegeven aan de derde partij oftewel de escrow onderhandelaar.

De onroerend goed escrow overeenkomst

Om aan de onroerend goed belasting en de risico verzekeringen per maand zonder nadenken en zonder twijfel te kunnen voldoen kan een “belastingen en verzekeringen“ escrow overeenkomst worden afgesloten. De escrow regelt maandelijks de lasten en betaalt deze conform contract. Daar staat de onroerend goed bezitter opzich buiten, behoudens dat deze in eerste instantie daartoe voldoende geld heeft gestort in een apart geblokkeerde escrow rekening. Uit deze pot worden de maandelijkse contractuele verplichtingen voldaan. De escrow betaling dient jaarlijks herbeoordeeld en herberekend te worden wegens wijzigingen in belastingen op onroerende zaken en goederen of verzekeringen. Heeft u dan ook vragen of opmerkingen omtrent het afsluiten van een escrow overeenkomst binnen uw vakgebied dan staan onze juristen voor u klaar!