Wanneer wel een testament opstellen?

Men zou wel een testament moeten opstellen, als u iets anders wilt dan bij de wet is geregeld. Wilt u mensen uitsluiten of bepaalde zaken anders geregeld zien, dan moet u dit in een testament vastleggen. Een testament geeft vaak duidelijkheid na een overlijden en voorkomt vaak ruzie in de familie.

Belangrijke zaken

Belangrijke zaken kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • Familieleden, die men wil onterven. Kinderen kunnen ook onterfd worden, maar zij blijven recht hebben op de helft van hun kindsdeel. Zij moeten dat binnen 5 jaar zelf opeisen, anders vervalt hun kindsdeel alsnog. Bij onterving gaat het niet opeisbare kindsdeel naar de overgebleven erfgenamen.
  • Giften en verdeling van bepaalde zaken,
  • Voogdij voor de kinderen regelen,
  • Een executeur of bewindvoerder benoemen ,
  • Uitsluitingsclausule voor aangetrouwde kinderen, zodat geld in de familie blijft, als de kinderen gaan scheiden.
  • Het regelen van de successierechten. Als een van de ouders overlijdt, krijgen de kinderen gelijk een aanslag successierechten opgelegd. Deze kunnen ze meestal niet betalen, omdat ze nog niet erven. Het is dan ook een goede zaak om te regelen, dat de langstlevende ouder dit betaalt, omdat hij het vermogen in beheer houdt. Dit bedrag wordt naderhand van de erfenis afgetrokken.

Hebben we een testament nodig?

Iedereen vraagt zichzelf wel eens af: heb ik een testament nodig of niet? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Sinds 2003 is er een nieuwe wet in werking getreden, waarin staat dat alleen de achterblijvende echtgenoot of een geregistreerde partner en bloedverwanten kunnen erven. Dit houdt in dat de erfenis bij de langstlevende blijft.

Erfenis gelijk verdeeld

Vroeger was het zo dat de erfenis gelijk verdeeld werd onder de achterblijvende echtgenoot en zijn kinderen. In de praktijk gaf dit veel problemen, als kinderen hun kindsdeel opeisten. De achterblijvende echtgenoot moest dan vaak zijn huis verkopen om dit te kunnen betalen. De overheid heeft deze regel aangepast, de achterblijvende echtgenoot krijgt nu een vordering op zijn kinderen. Pas als hij of zij overlijdt krijgen de kinderen hun kindsdeel uitgekeerd. Als er geen kinderen zijn wordt de erfenis verdeeld onder de bloedverwanten.

Hoe wordt de erfenis verdeeld als er geen testament is?

Als er geen testament is opgesteld, wordt de erfenis geregeld naar de regels van het Burgerlijk Wetboek. Deze verdelen de bloedverwanten in vier groepen:
  • echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
  • ouders, broers en zussen, afstammelingen in rechte lijn,
  • grootouders,
  • overgrootouders.

Waar heeft iemand recht op bij een erfenis?

Bij het overlijden heeft de achtergebleven echtgenoot recht op de helft van het gemeenschappelijke vermogen. De andere helft van zijn vermogen verdeelt hij met zijn kinderen. Dus al hij twee kinderen zou hebben, krijgen hij en de kinderen ieder een derde. De achtergeblevene kan tijdens zijn leven het gehele vermogen opmaken of hij kan het kindsdeel tijdens zijn leven schenken aan zijn kinderen. Zij hoeven dan geen schenkingsrecht te betalen. Als het geld na zijn overlijden pas in het bezit van de kinderen komt, moeten zij daar successierechten over betalen.