Het belang van een overeenkomst

Door een overeenkomst op welk gebied dan ook, wordt er schriftelijk vastgelegd, waar alle partijen zich aan dienen te houden. Dit schriftelijk op papier vastleggen van regels en afspraken is van groot belang om zekerheid in te kunnen bouwen. Omdat een overeenkomst wordt getekend door alle betrokken partijen, is het een wettelijk middel waar iedere partij zich aan moet houden. Verder is een overeenkomst van belang om planning op langere termijn te kunnen maken. Zonder overeenkomsten zouden we namelijk afhankelijk zijn van het vertrouwen in elkaar en elkaar op het woord moeten geloven. Helaas behoort dit niet tot de mogelijkheden, omdat overeenkomsten meestal met gelden en verplichtingen rond gelden te maken hebben.

Wat staat er in een contract

De ene keer wordt er over een overeenkomst gesproken en de andere keer over een contract. In principe betekenen ze hetzelfde en hebben ze hetzelfde doel. In een contract of overeenkomst staan gemaakte afspraken, verplichtingen en regels waar u zich aan dient te houden. Op de voorzijde van een contract staat meestal
  • de periode waarvoor het contract wordt aangegaan, bijvoorbeeld een contract voor bepaalde tijd
  • de namen van alle partijen,
  • de eventuele betalingsverplichtingen en
  • datums waarop verplichtingen voldaan moeten worden.
Uiteraard kan er afhankelijk van het soort contract nog veel meer op de voorzijde vermeldt staan. De voorzijde wordt vaak goed nagelezen voordat er getekend wordt. Een contract of overeenkomst bestaat echter vaak uit meerdere kantjes of bladzijden. Juist op de achterzijde en de andere bladzijden staan vaak de zaken beschreven die problemen kunnen opleveren of het juist heel moeilijk maken om onder het contract uit te komen. Daarom is het van groot belang om de tijd te nemen en ook de andere bladzijden en de kleine lettertjes te lezen.

Laat u juridisch voorlichten

Wanneer het over overeenkomsten, met grote zakelijke belangen gaat, is het verstandig om de overeenkomst juridisch te laten checken. Neem hier de tijd voor en laat u niet overdonderen. Is de andere partij gehaast en gunt deze u de tijd niet voor een uitgebreide controle van de overeenkomst, dan kunt u er vanuit gaan dat er iets fout zit. Des te meer een reden voor juridische controle en advies. Is een overeenkomst getekend zonder dat deze goed gecheckt is, zult u hier slapeloze nachten en veel onrust van kunnen ondervinden.

Wat gebeurt er bij contract breuk

Contract breuk betekent beƫindiging van het contract tijdens de looptijd. Onder bepaalde omstandigheden kan contract breuk goedgekeurd worden, maar dan zit hier meestal wel een boete aan vast. Afhankelijk van het soort contract kunnen deze boetes zeer hoog oplopen, zodat contract breuk niet aantrekkelijk is en hier vaak nog wel een keer over wordt nagedacht. Betreft het echter contract breuk zonder overleg, dan bent u strafbaar. Deze straffen kunnen oplopen tot enorme boetes en in de uiterste gevallen zelfs tot gevangenisstraffen. Een contract of overeenkomst naleven voorkomt dus veel leed.

Welk soort overeenkomsten

Overeenkomsten zijn er in alle soorten en maten. De overeenkomsten waar de meeste mensen in hun leven mee te maken krijgen zijn de arbeidsovereenkomst en een huur- of koopcontract. Toch zijn er nog tal van andere overeenkomsten. Bent u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer, dan zult u te maken hebben met zakelijke overeenkomsten, die afspraken tussen u, de klanten en de leveranciers vastleggen. Voor alles is een overeenkomst op te stellen. Wanneer u bij welke afspraak dan ook, zekerheid wilt over het nakomen hiervan, kunt u een overeenkomst opstellen. Wel moet een overeenkomst voldoen aan bepaalde juridische maatstaven.